Mere information SKAT

LL § 8, stk. 1, - reklame

Udgifter til reklame, som afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår, kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se LL § 8, stk. 1.


Bidrag som ydes til lotterier og lignende i reklameøjemed samt sponsorers bidrag til sportsfolk, sportsklubber, kulturelle og lignende formål, anses for reklameudgifter, når virksomhederne opnår en hertil svarende ret til reklame for deres navn eller firmamærke.     LINK TIL SKAT


FRADRAG PÅ 24.000 Kr.


Et selskab ønskede at donere 24.000 kr. til CARE Danmark. Støtten ville fremgå af dets hjemmeside og med links mellem parterne. Ligningsrådet udtalte, at udgiften kunne fradrages som en reklameudgift, og lagde i sin afgørelse vægt på udgiftens størrelse, at udgiften var imageskabende for selskabet og afholdtes for at opretholde dets almindelige omdømme ved at støtte en hjælpeorganisation.
Styrelsens indstilling og begrundelse

Efter ligningslovens § 8, stk. 1, kan der foretages fradrag for reklame. Ifølge bestemmelsens forarbejder forudsætter fradrag, at udgifterne er afholdt over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager således sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket, jf. Ligningsvejledningen Erhvervsdrivende 2004 – 2, afsnit E.B.3.6. og pkt. 14.2. i cirkulære til ligningsloven nr. 72 af 17. april 1996.

Styrelsen finder, at selskabets bidrag til CARE Danmark, som vil fremgå af dets hjemmeside og med links mellem parterne, må betragtes som en reklameudgift. Der henses i vurderingen til udgiftens størrelse, at udgiften er imageskabende for virksomheden, og afholdes for at opretholde dens almindelige omdømme ved at støtte en hjælpeorganisation.

Hertil kan bl.a. nævnes, at Ligningsrådet fandt, at erhvervsvirksomheder, der støttede ”The Hans Christian Andersens Ballet Awards” på Det Kongelige Teater, kunne fratrække bidragene. Alle sponsorerne blev nævnt i gallaprogrammet og i helsidesannoncer i landsdækkende aviser, jf. TfS 1987, 555 LR. 

Endvidere blev bidrag i forbindelse med indsamlingen til ”Flygtning 86” anset for fradragsberettigede reklameudgifter. De handlende havde indrykket annoncer i aviserne, og reklamerede samtidig i forretningen med, at de ville give en vis procentdel af deres omsætning til flygtningehjælpen, jf. TfS 1986, 601.

Styrelsen indstiller på den baggrund, at der gives fradrag for det ydede bidrag i henhold til ligningslovens § 8, stk. 1. Det er dog en forudsætning for at opnå fradrag, at bidraget udelukkende er ydet af forretningsmæssige årsager.

Ligningsrådet tiltræder styrelsens indstilling.

I DEN GODE SAGS TJENESTE

HOVEDFORMÅL:

VELGØRENHED

HOVEDFORMÅL: GENBRUG/MILJØ

HOVEDFORMÅL: 

JOB TIL ALLE

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend